Tarieven 2024

Uitgifte van graven (incl. bijdrage onderhoud)

particulier graf (periode van 20 jaar)(incl.tzt verwijderen steen)

€ 2.500

urn-plaats (nis) (periode van 20 jaar) (incl.1e bijzetting)

€ 1.415

particulier urn-graf [maximaal 4 bijzettingen] (periode van 20 jaar)

€ 1.250

particulier urn-graf [maximaal 8 bijzettingen] (periode van 20 jaar)

€ 2.500

kindergraf (jonger dan 1 jaar)(periode van 20 jaar)

€ 495

kindergraf (1 tot 12 jaar)(periode van 20 jaar)

€ 990

algemeen graf (periode van maximaal 10 jaar)

€ 990

Begraven (bijzetting)

bijzetting 1e overledene in particulier graf

€ 850

bijzetting 2e overledene in particulier graf

€ 850

bijzetting in een algemeen graf

€ 850

bijzetting overleden kind 1 tot 12 jaar

€ 425

bijzetting overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 215

bijzetting van een asbus in een particulier graf

€ 425

bijzetting van een asbus in een particulier urn-graf

€ 425

bijzetting 2e overledene in urnnis

€ 425

Het verlengen grafrecht (incl. bijdrage onderhoud)

particulier graf (verlengen met 10 jaar)

€ 1.190

urn-plaats (nis) (verlengen met 10 jaar)

€ 495

particulier urn-graf [maximaal 4 bijzettingen] (verlengen met 10 jaar)

€ 625

particulier urn-graf [maximaal 8 bijzettingen] (verlengen met 10 jaar)

€ 1.190

kindergraf (jonger dan 1 jaar)(verlengen met 10 jaar)

€ 250

kindergraf (1 tot 12 jaar)(verlengen met 10 jaar)

€ 495

kosten verlengen i.v.m. gelijkstellen grafrusttermijn (per jaar)

€ 119

Overige tarieven

kosten van overschrijven van de rechthebbende

€ 70

kosten uitstrooien as van overledene op urnenveld (incl.naamplaatje op zuil)

€ 145

naamplaatje zuil (looptijd 10 jaar, met optie tot verlenging)

€ 52

Afscheidshuis

1e dag (of gedeelte van 1e dag)

€ 250

iedere volgende dag (of gedeelte van iedere volgende dag)

€ 94