Onderhoud

Voor het onderhoud van de graven gelden op de begraafplaats de volgende regelingen:

1. De rechthebbende is verplicht om zorg te dragen voor een zodanig onderhoud, dat de grafbedekking en het gedenkteken er verzorgd uitzien.

2. Het bestuur houdt tenminste één keer per jaar een inspectie t.a.v. het onderhoud van de graven. Zo nodig zullen gedenkstenen en/of grafmonumenten worden gesteld.

3. Wanneer daarbij wordt geconstateerd dat aan het graf onvoldoende onderhoud wordt gepleegd, heeft het bestuur het recht om op kosten van de rechthebbende het onderhoud te laten verzorgen door derden.

4. De gedenkstenen en grafmonumenten worden zo nodig in opdracht van het bestuur één maal per jaar schoongemaakt.

5. Ook eventueel op het graf te plaatsen groen mag niet uitkomen boven de grafsteen en dient eveneens in een verzorgde staat te worden gehouden.

Het algemeen onderhoud van de begraafplaats gebeurt uitsluitend in opdracht van het bestuur.