contact

Secretariaat parochie St. Bartholomeus
Herenstraat 47
2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211372

Bestuur Stichting Begraafplaats Voorhout
Secretaris: J.M.S.P. Hogewoning-van Egmond
Telefoon: 06-38153281

Penningmeester: W. Ouwehand
Telefoon: 06-53558873

Afscheidshuis
Herenstraat 51
2215 KE Voorhout
Contactpersoon: G.P.T.M. van Noort-van Kesteren
Telefoon: 06-46406727

Administratie & Beheer begraafplaats
Contactpersoon: C.J.P. van Steijn
Telefoon: 06-54391295