Allerzielen

Wat gebeurt er op Allerzielen?

Op de dag van Allerzielen (2 november) staat men stil bij alle mensen die er nu niet meer zijn. Op deze dag 
worden de kerkhoven en begraafplaatsen bezocht. Dit is een traditie die al eeuwenlang op nog vele plaatsen in stand wordt gehouden. Er wordt gebeden voor de overledene en er vindt een viering plaats in de kerk. Tijdens deze viering worden de overledenen van het afgelopen jaar bij naam opgenoemd. In de avond worden er door diverse instanties lichtjesavonden georganiseerd. De naam zegt het eigenlijk al een beetje, maar tijdens Lichtjesavond krijgt iedereen de kans om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een dierbare. De begraafplaatsen en kerkhoven worden ook met allerlei lichtjes gedecoreerd. Allerzielen biedt de gelegenheid om dierbaren die gemist worden gezamenlijk te herdenken. 

 

Allerzielen in ’t Licht in Voorhout

Ook in Voorhout kennen we al een aantal jaren Allerzielen in ’t Licht. Jaarlijks zorgt een speciale werkgroep – in samenspraak met vrijwilligers van de Oranje Vereniging Voorhout en de onderhoudsgroep van de begraafplaatsen – ervoor dat de begraafplaatsen er op 2 november keurig bij liggen en sfeervol zijn verlicht met een combinatie van kaarsjes, levend vuur en elektrische verlichting. Op elk graf brandt een lichtje. In de Bartholomeuskerk is een gezongen viering die om 19.00 uur begint en waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Daarna kunnen op verzoek graven en urnen worden gezegend. Mensen kunnen gedurende de hele avond in- en uitlopen. Ze blijven zo lang als ze willen en maken zelf een keuze uit de activiteiten die aangeboden worden. Het geheel ademt een sfeer van rust, sereniteit en van respect uit. Het nodigt uit om stil te staan bij de dood en bij de gestorvenen zonder dat de sfeer somber wordt. Er klinken gezangen op diverse plekken op de begraafplaats en er is koffie, thee en warme chocolademelk verkrijgbaar. Een bol planten in het bollenhart of een brief schrijven voor de ‘brievenbus naar de hemel’ is ook mogelijk. De brieven en tekeningen worden later op de avond verbrand. Dit indrukwekkende ritueel is om 21.00 uur en vormt een waardige afsluiting van de avond. Ook de aangrenzende protestantse begraafplaats is de hele avond verlicht. In de kleine kerk wordt op de piano gespeeld en is er ruimte voor bezinning, gebed en gesprek. De kerk van de Protestantse Gemeente is open van 19.00 tot 21.00 uur. In de Bartholomeuskerk kunnen kinderen creatief aan de slag aan de hand van een verhaal dat wordt verteld en krijgen de ruimte om hun eigen verhaal te doen. Op de begraafplaats planten ze een bol en steken een kaars aan. Het kinderprogramma vindt plaats in De Roef naast de kerk en duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom.

Allerzielen in ’t Licht ……….. we mogen ze niet vergeten !