Graven

Op onze begraafplaats zijn er diverse mogelijkheden voor wat betreft aanbod aan graven. Denk hierbij aan algemene graven, particuliere graven, particuliere urnengraven en kindergraven. Klik hier voor de actuele tarieven

Een algemeen graf biedt plaats aan twee overledenen die in de regel geen familieband met elkaar hebben. Het bijzetten in een algemeen graf gebeurt op volgorde. Nabestaanden krijgen het graf niet zelf op naam en kunnen daarom niet bepalen in welk graf de overledene wordt begraven en wie er verder in het graf
begraven wordt. Het gebruiksrecht geldt voor een wettelijke periode van tien jaar en kan niet worden verlengd. Men moet zich er dus goed van bewust zijn dat het graf na 10 jaar zal worden geruimd. Het herbegraven van de stoffelijke overschotten in een nieuw particulier graf is mogelijk.

Bijzonderheden:
– De maximaal beschikbare ruimte voor het plaatsen van een gedenkteken en planten is 100×100 cm
– De maximaal toegestane afmeting van het gedenkteken (half liggend) is 55×55 cm
– Voor een eventuele omranding geldt een maximale afmeting van 90×90 cm
– Een gedenkteken mag alleen van duurzaam materiaal zijn zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
– Onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden
– Grint mag alleen aangebracht worden na het plaatsen van een betonplaat of waterdoorlatend folie
– Het neerleggen van losse bloemen en het plaatsen van potplanten en bloemen of het planten van éénjarige en winterharde gewassen is toegestaan (binnen de maximaal beschikbare ruimte van 100×100 cm)
– Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke administratie dienen wij van de contactpersoon te beschikken over de meest actuele gegevens:
    o Naam, adres, postcode en woonplaats
    o Telefoonnummer thuis en/of mobiel
    o E-mailadres

Het kenmerk van een particulier graf (voorheen “familiegraf” of “eigen graf” genoemd) is dat de familie voor de periode van twintig jaar het gebruiksrecht heeft. In een particulier graf worden in beginsel twee overledenen en/of asbussen bijgezet. De houder van het gebruiksrecht (rechthebbende) bepaalt welke twee personen in het graf worden begraven. Het gebruiksrecht van een particulier graf kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Het bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf behoort ook tot de mogelijkheden. Het is mogelijk het gebruiksrecht over te schrijven op naam van een ander. Dit is van belang als bijvoorbeeld de rechthebbende komt te overlijden.

De rechthebbende dient zorg te dragen voor:
 Grafbedekking
 Onderhoud van grafmonument en eventuele beplanting
 Correcte en tijdig nakomen financiële verplichtingen namens familie
 Het tijdig verstrekken van de actuele adresgegevens

Bijzonderheden:
– De maximaal beschikbare ruimte voor het plaatsen van een gedenkteken en planten is 200×100 cm
– De maximaal toegestane afmeting van het gedenkteken (liggend of half liggend) is 190×80 cm (inclusief eventuele omranding)
– De maximaal toegestane afmeting van een rechtopstaand gedenkteken is 100(h)x80(br) cm
– Een gedenkteken mag alleen van duurzaam materiaal zijn zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
– Onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden
– Grint mag alleen aangebracht worden na het plaatsen van een betonplaat of waterdoorlatend folie
– Het neerleggen van losse bloemen en het plaatsen van potplanten en bloemen of het planten van éénjarige en winterharde gewassen is toegestaan (binnen de maximaal beschikbare ruimte van 200×100 cm)
– Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke administratie dienen wij van de rechthebbende te beschikken over de meest actuele gegevens:
    o Naam, adres, postcode en woonplaats
    o Telefoonnummer thuis en/of mobiel
    o E-mailadres

Het kenmerk van een particulier urnengraf is dat de familie voor de periode van twintig jaar het gebruiksrecht heeft. In een particulier urnengraf worden in beginsel twee asbussen bijgezet. De houder van het gebruiksrecht (rechthebbende) bepaalt welke twee personen in het urnengraf worden begraven. Het gebruiksrecht van een particulier graf kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Het is mogelijk het gebruiksrecht over te schrijven op naam van een ander. Dit is van belang als bijvoorbeeld de rechthebbende komt te overlijden.

De rechthebbende dient te zorgen voor:
 Grafbedekking
 Onderhoud van grafmonument en eventuele beplanting
 Correcte en tijdig nakomen financiële verplichtingen namens familie
 Het tijdig verstrekken van de actuele adresgegevens

Bijzonderheden:
– De maximaal beschikbare ruimte voor het plaatsen van een gedenkteken en planten is 120×100 cm
– De maximaal toegestane afmeting van het gedenkteken (liggend of half liggend) is 75(l)x60(br) cm (inclusief eventuele omranding)
– De maximaal toegestane afmeting van een rechtopstaand gedenkteken is 70(h)x55(br) cm
– Een gedenkteken mag alleen van duurzaam materiaal zijn zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
– Onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden
– Grint mag alleen aangebracht worden na het plaatsen van een betonplaat of waterdoorlatend folie
– Het neerleggen van losse bloemen en het plaatsen van potplanten en bloemen of het planten van éénjarige en winterharde gewassen is toegestaan (binnen de maximaal beschikbare ruimte van 120×100 cm)
– Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke administratie dienen wij van de rechthebbende te beschikken over de meest actuele gegevens:

o Naam, adres, postcode en woonplaats
o Telefoonnummer thuis en/of mobiel
o E-mailadres

Niets is onnatuurlijker dan een natuurlijke rustplek kiezen voor een stil geboren baby of een kind. Toch zijn er ouders die deze moeilijke keuze moeten maken. Veel te vroeg, soms nog voordat zij hun kind hebben leren kennen, moeten zij het jonge leven loslaten. Zowel op het kerkhof van de Bartholomeusparochie als bij de Stichting Begraafplaats Voorhout is een speciale plaats ingeruimd voor de kindergraven, bestemd voor kinderen tot twaalf jaar. Een kindergraf wordt uitgegeven voor een periode van tien of twintig jaar, waarbij telkens met 10 jaar kan worden verlengd. Ouders kunnen uiteraard ook kiezen voor een particulier graf of een algemeen graf.

Bijzonderheden:
– De maximaal beschikbare ruimte voor het plaatsen van een gedenkteken en planten is 120×100 cm
– De maximaal toegestane afmeting van het gedenkteken (liggend of half liggend) is 75(l)x60(br) cm (inclusief eventuele omranding)
– De maximaal toegestane afmeting van een rechtopstaand gedenkteken is 70(h)x55(br) cm
– Een gedenkteken mag alleen van duurzaam materiaal zijn zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort
– Onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden
– Grint mag alleen aangebracht worden na het plaatsen van een betonplaat of waterdoorlatend folie
– Het neerleggen van losse bloemen en het plaatsen van potplanten en bloemen of het planten van éénjarige en winterharde gewassen is toegestaan (binnen de maximaal beschikbare ruimte van 120×100 cm)
– Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke administratie dienen wij van de rechthebbende te beschikken over de meest actuele gegevens:
    o Naam, adres, postcode en woonplaats
    o Telefoonnummer thuis en/of mobiel
    o E-mailadres