Asbestemming

Na de crematie moet de as tenminste één maand in het crematorium blijven. Dit is wettelijk bepaald. Na deze periode ontvangen de nabestaanden bericht dat de as kan worden opgehaald. Op onze begraafplaats zijn er diverse mogelijkheden v.w.b. de bestemming van de as, t.w.:
– Bijzetting in een particulier graf (ga naar “graven” voor meer informatie)
– Bijzetting in een particulier urnengraf (ga naar “graven” voor meer informatie)
– Bijzetting in een urnennis in een van de columbaria (urnenwanden)
– Verstrooiing op het strooiveld

Klik hier voor de actuele tarieven

Op de begraafplaats beschikken wij over diverse urnenwanden. Drie urnenwanden zijn gesitueerd nabij het strooiveld. Twee urnenwanden zijn enkele jaren geleden gerealiseerd nabij de particuliere urnengraven. De urnennissen worden voor een periode van twintig jaar uitgegeven, waarna telkens met 10 jaar kan worden verlengd. De urnennissen (nabij het strooiveld) kunnen naar eigen keuze worden afgesloten met een natuurstenen of glazen afdekplaat. De urnennissen (nabij de particuliere urnengraven) hebben allemaal dezelfde natuurstenen afdekplaat. De tekst op de afdekplaat wordt door de rechthebbende – namens de familie – bepaald.

Bijzonderheden:
– Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke administratie dienen wij van de rechthebbende te beschikken over de meest actuele gegevens:
    o Naam, adres, postcode en woonplaats
    o Telefoonnummer thuis en/of mobiel
    o E-mailadres

Op de begraafplaats ligt – midden in een groene omgeving – een strooiveld dat een rustige en betekenisvolle ruimte vormt voor de laatste rustplaats van dierbaren. Ons strooiveld is ontworpen als een serene plek van afscheid nemen met in de directe nabijheid een drietal gedenkzuilen die symbool staan voor de herinneringen die voor altijd in ons hart blijven.

Op het strooiveld bevindt zich een (speciale plek) hart waarop nabestaanden een lichtje of kaarsje kunnen plaatsen als een persoonlijk gebaar van liefde en herinnering. Niet alleen de duisternis wordt verlicht, maar het symboliseert ook de voortdurende aanwezigheid van degenen die niet langer fysiek bij ons zijn. Het is een plek van reflectie en troost, waar liefdevolle herinneringen de ruimte vullen met warmte en sereniteit. Elke herdenking is uniek. In overleg met onze beheerder kunnen afspraken worden gemaakt over het moment van de asverstrooiing en ceremonie.