Veelgestelde vragen

AFSCHEIDSHUIS

 • Kan ik dag en nacht bij de overledene?

Ja, u ontvangt via de uitvaartverzorger twee sleutels waarmee u via het toegangshek, en de toegangsdeur het afscheidshuis in kunt. Vervolgens heeft u met dezelfde sleutel toegang tot de afscheidskamer waar de overledene is opgebaard.

 • Kan ik ook bloemen laten bezorgen?

Ja, dat is op de volgende manieren mogelijk:
– u kunt de bloemen bestellen bij de plaatselijke bloemisten. Zij kunnen de bloemen bezorgen in het Afscheidshuis.
– Indien u de bloemen regelt via een andere bloemist, kan deze bloemist contact zoeken met de contactpersoon van het Afscheidshuis betreffende de bezorging; 
Mw Emmy van Noort, tel:06-46406727

 • Kan ik zelf muziek afspelen?

Ja, in het afscheidshuis kunt u zelf gekozen muziek afspelen.

 • Kan ik foto’s op een scherm laten zien?

Nee, in het afscheidshuis is het niet mogelijk om foto’s af te spelen.

 • Aan wie lever ik de sleutel van het Afscheidshuis weer in?

U kunt de sleutels inleveren bij de begrafenisondernemer.

BEGRAAFPLAATS

 • Welke begravingen of asbestemmingen zijn er op de begraafplaats mogelijk?

Op de begraafplaats van de Stichting Begraafplaats Voorhout zijn de volgende mogelijkheden:
– particulier graf (voorheen genaamd: “eigen graf” of “familiegraf”)
– algemeen graf
– kindergraf
– urnengraf
– urnennis (columbarium)
– uitstrooiingen

 • Wat is het verschil tussen een particulier graf en een algemeen graf?

Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar, waarna verlenging van de graftermijn mogelijk is. In dit graf kunnen twee overleden personen en/of asbussen worden begraven en behoort het verstrooien van as op het graf ook tot de mogelijkheden. Een algemeen graf is een gedeelte van een graf waar de gelegenheid wordt geboden tot het begraven van één overleden persoon. Dit graf wordt voor tien jaar uitgegeven waarna verlenging van de graftermijn niet mogelijk is. Daarnaast kunt u bij een algemeen graf niet bepalen welke overledene er bijgezet worden.

 • Is het mogelijk om vooraf een (particulier) graf naar keuze te reserveren?

Het vooraf reserveren van een (particulier) graf naar keuze is niet mogelijk. Op het moment dat er daadwerkelijk een (eerste) begraving in een particulier graf moet
plaatsvinden dan hebben de nabestaanden (indien mogelijk) een keuzemogelijkheid uit een aantal particuliere graven.

 • Is het mogelijk om vooraf een (algemeen) graf naar keuze te reserveren?

Het vooraf reserveren van een (algemeen) graf naar keuze is niet mogelijk. Ook bestaat er geen keuzemogelijkheid voor de plek van een algemeen graf.

 • Kan een particulier graf worden uitgebreid met een extra plek?

Het komt wel eens voor dat men in een bestaand particulier graf een extra plek wil bijkopen. Het wel of niet honoreren van een dergelijk verzoek is afhankelijk van het
moment waarop de laatste bijzetting in het betreffende graf heeft plaatsgevonden. Indien de laatste bijzetting 10 of meer jaren geleden heeft plaatsgevonden, dan zou het bijkopen van één extra plaats mogelijk zijn. De kosten van het bijkopen van die extra plaats bedragen 50% van het aankoopbedrag van een particulier graf.

 • Moet een overledene in de gemeente Teylingen (Voorhout) hebben gewoond of op een andere manier een binding hebben gehad met de gemeente?

De gemeente Teylingen legt geen beperkingen op voor uitvaarten van personen die niet In de gemeente Teylingen hebben gewoond of bij leven geen binding hebben gehad met de gemeente.

 • Wanneer is de begraafplaats gesloten?

De begraafplaats is tussen zonsondergang en zonsopgang gesloten.

 • Kan ik een asbus in een bestaand particulier graf begraven of de as erin uitstrooien?

Ja, dat kan. Maar dan moet de rechthebbende van het graf daarvoor toestemming geven. Het begraven van asbussen of uitstrooien van as in een bestaand graf mag u NIET zelf doen, maar is voorbehouden aan het personeel van de begraafplaats. Dit heeft te maken met de wettelijke registratie van de as na de crematie. Daarnaast zijn hieraan kosten verbonden (zie tarieven).

 • Moet ik als rechthebbende adreswijzigingen schriftelijk doorgeven?

Als u gaat verhuizen bent u verplicht een nieuw adres door te geven aan het secretariaat van de Stichting Begraafplaats Voorhout.
Voorts adviseren wij u ten zeerste om ook onderstaande gegevens aan ons te melden:
– uw e-mailadres
– uw mobiel nummer

 • Andere rechthebbende particulier graf?

Wilt u de grafrechten aan een andere persoon geven dan kan dat. Een verzoek/bericht dient dan schriftelijk te worden gestuurd aan de begraafplaatsadministratie.
Als de rechthebbende van een particulier graf is overleden dan dient de naaste familie zo spoedig mogelijk een nieuwe rechthebbende op te geven aan de administratie.

 • Hoe vind ik een bestaand graf op de begraafplaats?

Gebruik daarvoor uw mobiele telefoon.
– Ga naar www.begraafplaatsvoorhout.nl
– Kies “Gedenktekens”
– Kies “foto’s gedenktekens”
– Vul “Familienaam” in
– Het “grafnummer” ziet u bij de fotogegevens
– Klik op “Plattegrond Begraafplaats”
– Op de plattegrond kunt u het grafnummer zoeken

 • Er staat een bordje bij het graf. Waarom is dat?

Soms zoeken wij contact met de rechthebbende van een graf. Lukt dat niet per post dan wordt er een bordje geplaatst. Dat gebeurt bijvoorbeeld in deze gevallen:
– Wanneer een graf verlengd of geruimd dient te worden
– Wanneer er een probleem is met een grafmonument
– Wanneer er een probleem is met het innen van financiën
– Wanneer een rechthebbende is overleden en er geen nieuwe rechthebbende is gemeld

Staat er een bordje bij het graf waar u rechthebbende van bent? Bel of mail ons dan.

 • Wanneer wordt een algemeen graf geruimd?

Algemene graven worden na tien jaar geruimd. Verlengen van de termijn is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de overblijfselen van de overledene te herbegraven in een particulier graf. De contactpersonen van de algemene graven ontvangen altijd schriftelijk bericht van het verlopen van het grafrecht en de verdere procedure rondom het verwijderen van het grafmonument en de ruiming van de betreffende graven. Bij ruiming van een graf worden de stoffelijke resten herbegraven in een verzamelgraf (ossuarium) op de begraafplaats.

 • Wie onderhoudt het grafmonument en het graf?

Het onderhoud van zowel het grafmonument als het graf is aan de nabestaanden. Het onderhoud van de begraafplaats, alsmede de ruimten tussen de graven, wordt
uitgevoerd door de onderhoudsgroep van de Stichting Begraafplaats Voorhout. Indien het grafmonument is verzakt dan kunt u dat melden bij de begraafplaatsadministratie. Zo spoedig mogelijk daarna zal de onderhoudsgroep het monument weer rechtzetten.