Onderhoud

Voor wat betreft het onderhoud van de graven gelden op de begraafplaatsen de volgende regelingen

  1. De rechthebbende is verplicht om zelf zorg te dragen voor een zodanig onderhoud, dat de grafbedekking en het gedenkteken er verzorgd uitzien.
  2. Het bestuur houdt tenminste één keer per jaar een inspectie t.a.v. het onderhoud van de graven. Zo nodig zullen gedenkstenen en/of grafmonumenten worden gesteld.
  3. Wanneer daarbij wordt geconstateerd dat onvoldoende onderhoud wordt gepleegd, heeft het bestuur het recht om op kosten van de rechthebbende het onderhoud te laten verzorgen door derden.
  4. De gedenkstenen en grafmonumenten worden, in opdracht en op kosten van het bestuur, zo nodig één maal per jaar schoongemaakt.
  5. Ook eventueel op het graf te plaatsen groen mag niet uitkomen boven de grafsteen en dient eveneens in een verzorgde staat te worden gehouden.

Het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt uitsluitend in opdracht van het bestuur.