Afscheidshuis

Vele jaren vonden de opbaringen van Voorhoutse ingezetenen plaats in een ruimte van het voormalige verzorgingshuis Huize Agnes. Huize Agnes werd echter begin 2006 een prooi voor de slopershamer. Een nieuwe opbaarruimte was in de nieuwe gebouwen niet voorzien. Door het bestuur van de Stichting Begraafplaats Voorhout zijn toen onmiddellijk initiatieven ontwikkeld om te komen tot een nieuw mortuarium. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Begraafplaats Voorhout is inmiddels een prachtige – zeer eigentijdse – voorziening gerealiseerd. Met medewerking van het bestuur van de parochie St.Bartholomeus kon in de voormalige pastorietuin voldoende ruimte worden gevonden om een mortuarium te bouwen. Een prachtige plaats – midden in het centrum van Voorhout – en in de directe nabijheid van zowel de Bartholomeuskerk als de kerk van de Protestantse Gemeente. Op donderdag 9 april 2009 is het mortuarium in gebruik genomen.

Het mortuarium Voorhout biedt nabestaanden de gelegenheid om in alle rust en op eigen wijze afscheid te nemen van een dierbare overledene. In feite mag deze voorziening worden beschouwd als een “verlengde” huiskamer. Tijdens de opbaring beschikken de nabestaanden over sleutels van het mortuarium, waardoor men op elk gewenst moment de overledene kan bezoeken. Vanaf 1 november 2018 is de naamgeving "mortuarium" gewijzigd in "Afscheidshuis".