Ruimingen:

De contactpersoon/rechthebbende en/of nabestaanden ontvangen op het bij de administratie bekende adres bericht van een ruiming.

De mogelijkheid bestaat om de stoffelijke overblijfselen, die zich in het aangegeven graf bevinden, opnieuw te begraven in een nieuw familiegraf, te laten cremeren of over te brengen naar een andere begraafplaats. Desgewenst kan een kostenindicatie voor een herbegrafenis worden verstrekt.

Mocht de contactpersoon/rechthebbende en/of nabestaanden niet kiezen voor één van de bovenstaande mogelijkheden dan zullen alle stoffelijke overblijfselen geruimd worden en overgebracht worden naar een van de verzamelgraven op onze begraafplaats.

Indien zich op het graf nog een monument en/of beplanting bevindt, dan kan de contactpersoon/rechthebbende (aanvrager begrafenis) deze tot tenminste 1 maand vóór de ruiming verwijderen. Daarna worden de nog aanwezige monumenten en beplanting door ons verwijderd en vernietigd.

Mocht u vragen hebben over de geplande ruiming dan kunt u de administratie op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereiken op nummer 0252-211372.

Overzicht te ruimen graven