De begraafplaatsen in het ‘Groene Hart van Voorhout’

Een uitvaartbijeenkomst en de daarop volgende begrafenis of crematie zijn onderwerpen die in ons dagelijks leven eigenlijk alleen aan de orde zijn, als we er direct mee te maken krijgen. Ook als men het ziet aankomen, worden het moment en de wijze van afscheid nemen dikwijls vooruit geschoven. Heel vaak gebeurt het onverwachts dat iemand uit onze naaste omgeving ons ontvalt. Wij beleven dan dagen dat men eigenlijk wórdt geleefd, terwijl tegelijkertijd belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Natuurlijk zal uw uitvaartverzorger u graag adviseren en misschien zijn de wensen van de overledene bekend, zodat u daarin een leidraad kunt vinden. Hoe het ook zij, u zult keuzen moeten maken. Een deel van de kennis die daarvoor nodig is vindt u op deze website, waarmee wij u willen informeren over de mogelijkheden van begraven in het ‘Groene Hart’ van Voorhout.

Toen de kerkhoven rond de kerken van de Protestantse Gemeente Voorhout en de R.K. parochie St. Bartholomeus met de groei van het aantal inwoners van Voorhout ruimtegebrek kregen, is tijdig besloten om samen met de gemeente van ons dorp de Stichting Begraafplaats Voorhout op te richten. In deze stichting hebben vertegenwoordigers van de beide kerken en de gemeente zitting. In goed overleg kwam vervolgens meer ruimte beschikbaar door de begraafplaatsen uit te breiden met een groot deel dat onder het beheer van de Stichting Begraafplaats valt, terwijl het geheel er als een eenheid uitziet. Op dit moment tellen de gezamenlijke begraafplaatsen 550 plekken op een terrein, dat rust uitstraalt en uitnodigt tot bezinning.

Als u in stilte over de begraafplaats rondloopt, ontdekt u hoe de verschillende delen vloeiend in elkaar overgaan. Men beleeft een oase van rust en groen en als u goed kijkt ziet u dat elk gedeelte toch een geheel eigen karakter heeft. Elk deel sluit aan bij de identiteit van de drie eigenaren: de R.K. parochie St. Bartholomeus; de Protestantse Gemeente Voorhout en de Stichting Begraafplaats Voorhout.