Strooiveld

Het uitstrooien op het daarvoor aangewezen grasveld nabij het columbarium kan - na overleg en goedkeuring van het bestuur - plaats vinden.