Familiegraf

Het kenmerk van een familiegraf is dat de familie voor de periode van twintig jaar het gebruiksrecht heeft. De houder van het gebruiksrecht (rechthebbende) bepaalt welke twee personen in het graf worden begraven. Het gebruik kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Het is mogelijk het gebruiksrecht over te schrijven op naam van een ander. Dit is van belang als de rechthebbende komt te overlijden.