Columbarium

Op de begraafplaats van de Stichting Begraafplaats Voorhout zijn drie urnenzuilen geplaatst met eromheen een urnenveld. Na de crematie elders kan daar de asbus van de overledene een eigen plekje krijgen. Deze plaats wordt voor een periode van twintig jaar verworven, waarna telkens met twintig jaar kan worden verlengd.

Met betrekking tot de asbestemming bestaan de volgende mogelijkheden:

  • Begraven in een familiegraf (het begraven van asbussen en van asbussen in urnen heeft geen gevolg voor het aantal overledenen dat in een familiegraf mag worden bijgezet).
  • Begraven in een urnenveld (in een urnenveld wordt een urnengraf uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Het is mogelijk deze periode telkens met 10 jaar te verlengen. In een urnengraf kunnen maximaal twee urnen worden geplaatst).
  • Bijzetten in een urnenzuil (het gebruiksrecht van een nis kan worden verkregen voor een periode van 20 jaar. Het is mogelijk deze periode telkens met 10 jaar te verlengen. In de urnenzuilen is uitsluitend plaats voor asbussen in urnen).