Algemeen graf

Een algemeen graf biedt plaats aan twee overledenen, waarbij door betrokkenen niet kan worden bepaald wie in het graf worden begraven. Het gebruiksrecht geldt voor een periode van tien jaar en kan niet worden verlengd. U moet zich er dus goed van bewust zijn dat het graf na 10 jaar zal worden geruimd. Ruim van tevoren zal de ruiming van de betreffende graven worden aangekondigd. Het herbegraven van de stoffelijke overschotten in een familiegraf is mogelijk.