Gedenktekens

De keuze van het gedenkteken is voor de nabestaanden vaak een belangrijk moment. Talloze soorten grafmonumenten en grafstenen bieden de mogelijkheid om op geheel eigen manier een gedenkteken voor de overledene op te richten en daarmee een eigen identiteit te geven aan de laatste rustplaats van de overledene. De besturen van de begraafplaatsen streven daarbij wel enige structuur in de Voorhoutse begraafplaatsen na. In de vormgeving heeft u een grote mate van vrijheid, maar daarbij gelden wel enkele regels v.w.b. de afmetingen, waarbij wij u verwijzen naar onderstaande tabel.

Afmetingen gedenktekens

  1. Bij een familiegraf en een kindergraf kan gekozen worden uit:
    1. (half)liggend monument, eventueel in combinatie met het aanbrengen van grafbanden.
    2. opstaand monument, eventueel in combinatie met het aanbrengen van grafbanden.
    3. zerk, hieronder wordt verstaan een opstaand grafmonument (plm.ter grootte van het graf) voorzien van een liggende natuursteen of marmeren afdekplaat en belettering.
  2. Voor een algemeen graf en een urnengraf is bepaald dat alleen (half)liggende gedenktekens met een standaard-afmeting van 55 x 55 cm worden toegestaan.
  3. Bij een urnennis heeft men de mogelijkheid om deze zelf (te laten) voorzien van een natuursteen of marmeren afsluitplaat.

Daarbij kunnen eisen gesteld worden aan de duurzaamheid van de materialen en mag het monument geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaatsen. Ieder nieuw aan te brengen gedenkteken vereist de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur kan uitsluitend aan de rechthebbende toestemming verlenen om een gewenst grafmonument aan te brengen. U kunt zich voor het aanvragen van een vergunning tot het plaatsen van een monument wenden tot een begrafenisondernemer of een steenhouwer, die beiden precies weten aan welke voorwaarden moet worden voldaan, dan wel tot het aanspreekpunt voor de begraafplaatsen waarvoor wij u op deze website verwijzen naar “contact”.