Begraafplaats Protestantse Gemeente Voorhout

Deze begraafplaats ligt in een halve cirkel rond de ‘kleine kerk’. Er zijn 130 graven, waaronder twee oorlogsgraven.

Uit het kerkarchief blijkt dat de begraafplaats twee maal is uitgebreid tot de omvang die het nu heeft. Het is helaas niet bekend hoe lang er op dit stukje grond al begraven is. Het grafregister gaat niet verder terug dan 1895. Uit alles blijkt dat er daarvoor niets werd geregistreerd, maar dat er wel werd begraven. In 1825 werd bij Koninklijk Besluit het begraven in kerken verboden. Doch voor die tijd was het veelal zo dat rijken in de kerk begraven werden en zij, die minder met aardse goederen gezegend waren alsmede de armlastigen, begraven werden in de hof bij de kerk. Het woord ‘kerkhof’ herinnert daaraan.