Begraafplaats Bartholomeusparochie

Zij ligt het meest in het zicht en grenst direct aan de Bartholomeuskerk, die samen met de ‘kleine kerk’ duidelijk het centrum van Voorhout aangeeft.

Dit kerkhof ontstond nadat een storm en brand het kerkgebouw in 1873 deels in de as legden. In 1882 werd de huidige Bartholomeuskerk ingewijd. Vóór de brand lag het kerkhof om de kerk heen. Nu is de ‘oude begraafplaats’ tegen de oostelijke muur van de kerk gelegen en heeft haar tijdloze karakter behouden. Wie eenmaal het groene sierhekwerk met engelen is gepasseerd, wordt onmiddellijk getroffen door het beeld van de verrezen Christus. Opvallend is ook het functionele pleintje, dat wordt gevormd door de halfronde Bijbelwand, met symbolische afbeeldingen, die verwijzen naar het leven over de grens van de dood. Hier vindt gewoonlijk de laatste ceremonie rond de overledene plaats, waarna de begrafenis in beslotenheid kan plaatsvinden.

Er is een goede, meest indirecte verlichting aangebracht, zodat ook ‘s avonds de belangrijkste plaatsen van het kerkhof goed zichtbaar en begaanbaar zijn.