Tarieven 2018

Uitgifte van graven (incl. bijdrage onderhoud)

familiegraf (voor een periode van 20 jaar)(incl.tzt verwijderen steen)
€ 2290,00
urn-plaats (nis) (voor een periode van 20 jaar)
€ 900,00
urn-graf (voor een periode van 20 jaar)
€ 1145,00
kindergraf (jonger dan 1 jaar)(voor een periode van 20 jaar)
€ 450,00
kindergraf (1 tot 12 jaar)(voor een periode van 20 jaar)
€ 900,00
algemeen graf (periode van maximaal 10 jaar)
€ 900,00

Begraven (bijzetting)

bijzetting 1e overledene in familiegraf
€ 770,00
bijzetting 2e overledene in familiegraf
€ 770,00
bijzetting in een algemeen graf
€ 770,00
bijzetting overleden kind 1 tot 12 jaar
€ 385,00
bijzetting overleden kind jonger dan 1 jaar
€ 190,00
bijzetting van een asbus in een familiegraf of urngraf
€ 385,00
bijzetting 1e overledene in urnnis
€ 385,00
bijzetting 2e overledene in urnnis
€ 385,00

Het verlengen grafrecht (incl. bijdrage onderhoud)

familiegraf (verlengen met 10 jaar)
€ 1090,00
urn-plaats (nis) (verlengen met 10 jaar)
€ 450,00
urn-graf (verlengen met 10 jaar)
€ 570,00
kindergraf (jonger dan 1 jaar)(verlengen met 10 jaar)
€ 225,00
kindergraf (1 tot 12 jaar)(verlengen met 10 jaar)
€ 450,00
kosten verlengen i.v.m. gelijkstellen grafrusttermijn (per jaar)
€ 110,00

Overige tarieven

kosten van overschrijven van de rechthebbende
€ 66,00
kosten uitstrooien as van overledene op urnenveld
€ 80,00
verwijderen van het grafmonument (uitgegeven vóór 1 januari 2010)
€ 145,00

Mortuarium

1e dag (of gedeelte van 1e dag)
€ 230,00
iedere volgende dag (of gedeelte van iedere volgende dag)
€ 86,00