Tarieven 2022

Uitgifte van graven (incl. bijdrage onderhoud)

familiegraf (voor een periode van 20 jaar)(incl.tzt verwijderen steen)
€ 2430,00
urn-plaats (nis) (voor een periode van 20 jaar) (incl.1e bijzetting
€ 1370,00
urn-graf (voor een periode van 20 jaar)
€ 1210,00
kindergraf (jonger dan 1 jaar)(voor een periode van 20 jaar)
€ 480,00
kindergraf (1 tot 12 jaar)(voor een periode van 20 jaar)
€ 960,00
algemeen graf (periode van maximaal 10 jaar)
€ 960,00

Begraven (bijzetting)

bijzetting 1e overledene in familiegraf
€ 825,00
bijzetting 2e overledene in familiegraf
€ 825,00
bijzetting in een algemeen graf
€ 825,00
bijzetting overleden kind 1 tot 12 jaar
€ 410,00
bijzetting overleden kind jonger dan 1 jaar
€ 205,00
bijzetting van een asbus in een familiegraf of urngraf
€ 410,00
bijzetting 2e overledene in urnnis
€ 410,00

Het verlengen grafrecht (incl. bijdrage onderhoud)

familiegraf (verlengen met 10 jaar)
€ 1155,00
urn-plaats (nis) (verlengen met 10 jaar)
€ 480,00
urn-graf (verlengen met 10 jaar)
€ 605,00
kindergraf (jonger dan 1 jaar)(verlengen met 10 jaar)
€ 240,00
kindergraf (1 tot 12 jaar)(verlengen met 10 jaar)
€ 480,00
kosten verlengen i.v.m. gelijkstellen grafrusttermijn (per jaar)
€ 116,00

Overige tarieven

kosten van overschrijven van de rechthebbende
€ 68,00
kosten uitstrooien as van overledene (incl.naamplaatje op zuil)
€ 135,00
verwijderen van het grafmonument (uitgegeven vóór 1 januari 2010)
€ 150,00
naamplaatje zuil (looptijd 10 jaar, met optie tot verlenging)
€ 50,00

Afscheidshuis

1e dag (of gedeelte van 1e dag)
€ 243,00
iedere volgende dag (of gedeelte van iedere volgende dag)
€ 91,00