Ruimingen:

Regelmatig (in principe 1x per 5 jaar) worden er op de begraafplaatsen ruimingen uitgevoerd. Deze ruimingen betreffen voornamelijk algemene graven. De eerstvolgende ruiming zal naar verwachting medio 2012 plaats vinden. Een overzicht van de te ruimen graven zal via onderstaand pdf-bestand naar verwachting eind 2011 bekend worden gemaakt.

De contactpersoon/rechthebbende en/of nabestaanden ontvangen – naast deze publicatie – op het bij de administratie bekende adres bericht van deze ruiming.

De mogelijkheid bestaat om de stoffelijke overblijfselen, die zich in het aangegeven graf bevinden, opnieuw te begraven in een nieuw algemeen of familiegraf, te laten cremeren of over te brengen naar een andere begraafplaats. Desgewenst kan een kostenindicatie voor een herbegrafenis worden verstrekt.

Mocht de contactpersoon/rechthebbende en/of nabestaanden niet kiezen voor één van de bovenstaande mogelijkheden dan zullen alle stoffelijke overblijfselen geruimd worden en overgebracht worden naar een verzamelgraf op onze begraafplaats.

Indien zich op het graf nog een monument en/of beplanting bevindt, dan kan de contactpersoon/rechthebbende (aanvrager begrafenis) deze tot twee maanden vóór de ruiming verwijderen. Daarna worden de nog aanwezige monumenten en beplanting door ons verwijderd en vernietigd.

Mocht u vragen hebben over de geplande ruiming dan kunt u de administratie van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereiken op nummer 0252-211372.

Overzicht te ruimen graven